Wczoraj w Warszawie odbył się kongres „Pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI”, zorganizowany przez ruch społeczny Niepokonani 2012. Gromadzi ludzi pokrzywdzonych przez organy państwa, których firmy zbankrutowały lub którzy zostali oskarżeni i skazani wskutek błędnych decyzji urzędników.
Uczestnicy kongresu wskazali na potrzebę reform gwarantujących obywatelom poczucie sprawiedliwości i przedstawili swoje postulaty, których celem są zmiany w prawie. Zaproponowali, by przyznawać zadośćuczynienie niesłusznie skazanym, bezprawnie pomówionym i pozbawionym majątku w wyniku błędów organów państwa.
Postulują również wprowadzenie faktycznej równości stron procesowych, m.in. w postępowaniu przygotowawczym. Ich zdaniem powinno się także stworzyć tabelę odszkodowań dla ofiar pomyłek urzędników i sądów.
Wskazano, że błędy sądów i urzędników są w Polsce wciąż tematem tabu, a nadmierna biurokracja działa na szkodę przedsiębiorców. Według uczestników problemem są także niejasne i skomplikowane przepisy, które mogą prowadzić do samowoli urzędników.
Podczas kongresu odbyły się również trzy panele dyskusyjne, gdzie omawiane były takie kwestie, jak: prawa jednostki w sporze z instytucjami państwa, bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy w kontekście bezkarności urzędniczej funkcjonariuszy oraz zagadnienie równoważności stron w procesach administracyjnym i karnym.
Patronat honorowy nad kongresem objął Business Centre Club.