Zgodnie z par. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. nr 212, poz. 2153 z późn. zm.) książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym stwierdzającym stosunek jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony. To jest jej główne i zasadnicze zadanie.
Dokument ten wydawany jest podczas kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom objętym ewidencją wojskową.
W dokumencie tym wpisuje się wiele danych dotyczących powszechnego obowiązku obrony, w tym m.in. adnotacje o: kwalifikacji wojskowej, posiadanej kategorii zdrowia, stosunku do służby wojskowej, odbytych ćwiczeniach wojskowych w rezerwie, rodzaju przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny, a także przydziale mobilizacyjnym.