Zgodnie z par. 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. nr 212, poz. 2153 z późn. zm.) książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym stwierdzającym stosunek jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony. To jest jej główne i zasadnicze zadanie.
Dokument ten wydawany jest podczas kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom objętym ewidencją wojskową.
W dokumencie tym wpisuje się wiele danych dotyczących powszechnego obowiązku obrony, w tym m.in. adnotacje o: kwalifikacji wojskowej, posiadanej kategorii zdrowia, stosunku do służby wojskowej, odbytych ćwiczeniach wojskowych w rezerwie, rodzaju przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny, a także przydziale mobilizacyjnym.
W książeczce wojskowej dokonuje się również adnotacji o nadanych przydziałach kryzysowych żołnierzy rezerwy, z którymi wojskowy komendant uzupełnień podpisał umowę na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
W kontekście profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP należy podkreślić, że proces ten w żadnym stopniu nie spowodował likwidacji czy też zawieszenia powszechnego obowiązku obrony, a dokumenty wydawane są cały czas w trakcie kwalifikacji wojskowej.
Wszystkie wydane do tej pory książeczki wojskowe zachowują swoją ważność i nie będą wycofywane w związku z likwidacją obowiązku meldunkowego (od stycznia 2013 r. okazanie książeczki wojskowej nie będzie wymagane przy zameldowaniu – red.).
W wielu przypadkach posiadanie książeczki wojskowej ma również charakter sentymentalny i niejednokrotnie jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbywaną kiedyś służbę wojskową.