Wzory formularzy zgłoszenia pobytu stałego czy wzory zaświadczenia o zameldowaniu będą dostępne w dwóch językach – polskim i angielskim. Dzięki temu obcokrajowcom łatwiej będzie je wypełniać. Jednak dane wpisywane do formularza muszą być w języku polskim.
Takie wymagania wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. nr 220, poz. 1306), które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2012 roku.

Czytelne wypełnianie formularzy