Od dziś nie trzeba meldować się na pobyt czasowy, jeżeli trwa on krócej niż trzy miesiące. W 2014 roku obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony w całości.

Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowy zbiór PESEL zostaje zmieniony w rejestr PESEL. W nowym rejestrze mają być gromadzone takie informacje, jak imiona i nazwiska mieszkańców danych gmin, miejsca i daty ich urodzenia, płeć, stan cywilny, data trwającego dłużej niż 6 miesięcy wyjazdu z Polski. W rejestrze gromadzone mają być także dane cudzoziemców, którzy zamieszkują w naszym kraju w związku z np. uzyskaniem azylu lub statusu uchodźcy. Nowy rejestr od dziś jest centralnym zbiorem, który poprowadzi minister spraw wewnętrznych.

Nowe przepisy dotyczą także obowiązku meldunkowego. Dziś znika obowiązek meldowania się na pobyt czasowy trwający krócej niż trzy miesiące. W styczniu 2014 roku obowiązek meldunkowy zostanie całkowicie zniesiony. Do tego czasu będzie on jednak na nas ciążył. Twórcy owych regulacji przypominają, że obowiązek ten polega na zameldowaniu się w miejscu pobyt stałego lub czasowego, wymeldowaniu się lub zgłoszenia wyjazdu poza granice naszego kraju.