Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowy zbiór PESEL zostaje zmieniony w rejestr PESEL. W nowym rejestrze mają być gromadzone takie informacje, jak imiona i nazwiska mieszkańców danych gmin, miejsca i daty ich urodzenia, płeć, stan cywilny, data trwającego dłużej niż 6 miesięcy wyjazdu z Polski. W rejestrze gromadzone mają być także dane cudzoziemców, którzy zamieszkują w naszym kraju w związku z np. uzyskaniem azylu lub statusu uchodźcy. Nowy rejestr od dziś jest centralnym zbiorem, który poprowadzi minister spraw wewnętrznych.

Nowe przepisy dotyczą także obowiązku meldunkowego. Dziś znika obowiązek meldowania się na pobyt czasowy trwający krócej niż trzy miesiące. W styczniu 2014 roku obowiązek meldunkowy zostanie całkowicie zniesiony. Do tego czasu będzie on jednak na nas ciążył. Twórcy owych regulacji przypominają, że obowiązek ten polega na zameldowaniu się w miejscu pobyt stałego lub czasowego, wymeldowaniu się lub zgłoszenia wyjazdu poza granice naszego kraju.

Rejestr PESEL w 2014 roku zastąpi prowadzone dotychczas rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkałych cudzoziemców, na- zwane gminnymi zbiorami meldunkowymi. W 2014 roku, podobnie jak obowiązek meldunkowy, rejestry te przestaną istnieć.

Podstawa prawna

Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427).