Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części swojego miasta. Opisywany akt prawa miejscowego badany w ramach nadzoru przez wojewodę łódzkiego został unieważniony.
Organ nadzoru zauważył bowiem, że projekt planu miejscowego zbyt krótko znajdował się na etapie, który umożliwiał wnoszenie do niego uwag.

Pięć dni za mało