Ułatwienie dla obywateli: ruszył portal informacyjny Sądu Okręgowego w Warszawie. Strony procesu cywilnego będą mogły sprawdzać tam stan swoich spraw i czytać dokumenty sądowe.

Udogodnienie dla stron procesu cywilnego

Pod adresem http://portal.warszawa.so.gov.pl osoby pozostające w sporze cywilnym (także gospodarczym) oraz ich pełnomocnicy będą mogły na bieżąco zapoznawać się z wszelkimi czynnościami i dokumentami sądu w danej sprawie, czytać protokoły rozpraw, dowiadywać się o terminie wyroku itp.

Jak powiedziała rzeczniczka SO ds. cywilnych sędzia Maja Smoderek, warunkiem dostępu będzie wypełnienie w pełni bezpiecznego formularza z danymi osobowymi i sygnaturą swej sprawy, do której dokumentów chce się mieć dostęp. Sąd po sprawdzeniu poprawności danych przydzieli login, którego odebranie będzie wymagało wizyty w sądzie.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Korzystanie z portalu jest darmowe i nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania, wystarczy standardowa przeglądarka internetowa.

Portal umożliwia subskrybowanie na pocztę elektroniczną powiadomień o nowych informacjach pojawiających się w sprawach.

Przesyłanie do sądu pism procesowych tylko drogą mejlową na razie jest niemożliwe. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace na projektem, który by to umożliwiał.

Adwokaci, z którymi rozmawiała PAP, chwalili portal, zwłaszcza w kontekście kolejek, w których musieli wystawać, by w sądowej czytelni poznać jakiś dokument z danej sprawy. Podkreślali, że wygodny będzie dostęp do portalu także dla aplikantów adwokackich czy radcowskich.

Plany na przyszłość

Na razie portal obejmuje tylko SO, docelowo ma objąć wszystkie sądy rejonowe okręgu warszawskiego. W planach jest też objęcie nim spraw karnych.

Jest to drugi - po wrocławskim - taki serwis w Polsce, ale pierwszy, który został udostępniony tak szerokiemu gronu odbiorców - podkreśla SO.