W ubiegłym roku podmioty publiczne zgłosiły 42 przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (24 o charakterze koncesyjnym, a 18 na podstawie ustawy o PPP).
Takie dane przedstawiła firma doradcza Investment Support, która opracowała właśnie publikacje dla samorządowców „PPP – krok po kroku”.
Eksperci są zdania, że to nie przepisy są główną przyczyną niewielkiej skali PPP.
– Na pewno niektóre zapisy powodują wątpliwości, zapisy ustawy o PPP są bardzo ogólne.
Ale ma to swoje dobre i złe strony – mówi Agata Kozłowska z Investment Support.
Według prawników zasady zaliczania zobowiązań z tytułu zawartych umów PPP do długu publicznego nie są wystarczająco uregulowane.
Podobnego zdania jest Bartosz Mysiorski z Fundacji Centrum PPP.
– Prawo stanowiło barierę trzy lata temu.
Prawdziwymi przeszkodami w rozwoju w Polsce PPP jest mentalność przedstawicieli sektora publicznego i brak wiedzy dotyczącej PPP.
– mówi ekspert, który przyznaje, że w PPP jest też często niesłusznie postrzegane jako narzędzie korupcjogenne.