Obowiązujące od 2,5 roku przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o koncesjach na roboty budowlane i usługi zdają egzamin. Także na rynku usług medycznych. Na ich podstawie prywatni przedsiębiorcy na gruntach samorządów budują stacje dializ, poradnie nefrologiczne, ośrodki opieki, a nawet całe szpitale. Potem bezpłatnie świadczą usługi na rzecz pacjentów. Na koniec umowy po 15 – 30 latach szpitale, oddziały i poradnie wracają do strony publicznej. Dotąd nawiązano współpracę przy ośmiu takich projektach.
Ich inicjatorami po stronie publicznej były szpitale, gminy oraz powiaty. Sukcesem, czyli podpisaniem umowy, zakończyły się już 4 projekty. Tak wynika z najnowszego raportu Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Jego autorem jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

PPP w Żywcu