Wszyscy przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują produkty w opakowaniach, mają się znaleźć w specjalnym rejestrze prowadzonym przez właściwego marszałka województwa.
Nowy projekt
Takie rozwiązanie zakłada projekt nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. W bazach danych znajdą się także organizacje odzysku i recyklerzy opakowań.
– Rejestr będzie podstawowym narzędziem weryfikacji tego, czy dokumenty przekazania odpadów lub potwierdzające recykling są wystawione przez uprawnione do tego firmy – mówi Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.
Przedsiębiorcy są za
Większość przedsiębiorców popiera to rozwiązanie resortu.
– Obecnie uczestnicy rynku gospodarki odpadami mają do czynienia z wieloma patologiami. Na przykład pojawiają się w obiegu dokumenty potwierdzające wykonanie recyklingu, którego w rzeczywistości w ogóle nie było. Zdarza się także, że na ten sam odpad wystawia się kilka dokumentów – mówi Krzysztof Kawczyński.
Dodaje, że nikt tego nie kontroluje, gdyż dokumenty te nie są ewidencjonowane. Dlatego nie można zweryfikować zawartych w nich danych.
W uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi ma pomóc także wymuszenie na recyklerach przeprowadzanie niezależnych audytów.
Mają być one przeprowadzane co roku do 30 kwietnia.
Weryfikacja dokumentów
Audytorzy zweryfikują między innymi wiarygodność danych zawartych w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling oraz w dokumentach celnych i fakturach. Oprócz tego sprawdzą, czy instalacja do recyklingu ma odpowiednie moce przetwórcze.
Krzysztof Kawczyński przyznaje jednak, że Ministerstwo Środowiska w niewystarczającym stopniu wykorzystało w projekcie możliwości, jakie dają nowe technologie. Pozwoliłyby one skuteczniej eliminować różnorodne patologie.
– W projekcie zabrakło elektronicznej możliwości rejestracji dokumentów w odpowiednim systemie informatycznym. Umożliwiłoby to weryfikację zawartych w nich danych – tłumaczy nasz rozmówca.
Przygotowany projekt zakłada, że jeżeli dokument potwierdzający recykling butelek wystawi przedsiębiorca niewpisany do rejestru marszałka województwa, zapłaci karę w wysokości od 5 tys. zł do 500 tys. zł.
Na karę wynoszącą nawet 30 tys. zł narażą się przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania, których recykling jest niemożliwy.