W dniach od 20 do 25 lutego odbędzie się 12. edycja tygodnia pomocy ofiarom przestępstw. Inicjatywa jest związana z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym 22 lutego.
Pomoc dla ofiar przestępstw
Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z każdego województwa będą oferowały bezpłatne poradnictwo prawne i pomoc psychologiczną.
Dzięki takim projektom Ministerstwo Sprawiedliwości chce dążyć do stworzenia powszechnego systemu ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dyżury specjalistów, pełnione w ramach tygodnia, odbywać się będą w ośrodkach pomocy, a nie jak wcześniej w kancelariach sądów i prokuratur.
Kto udzieli porad?
W 2011 r. adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, asystenci sędziowscy, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, a także radcowscy i adwokaccy aplikanci pomogli nieodpłatnie ponad 1500 osobom.
W akcji prócz przedstawicieli zawodów prawniczych bierze udział policja, a w tym roku zapowiedziała również udział Straż Graniczna, której pracownicy będą udzielać porad dotyczących handlu ludźmi.
Porady przez e-mail
Potrzebujący pomocy nie będą musieli koniecznie przychodzić do ośrodków pomocy. Porady będą bowiem świadczone także telefonicznie i e-mailowo.
Lista miejsc, do których będzie można udać się po poradę, będzie umieszczona na stronie internetowej Adwokatura.pl oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).