Już wkrótce zwiększy się zakres kompetencji Straży Granicznej. W tej sprawie resort spraw wewnętrznych przygotowuje projekt rozporządzenia.
Prowadzenie statku lub innego obiektu pływającego w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, a także naruszenie obowiązków wynikających z przewozu ładunków niebezpiecznych – to wykroczenia, za jakie już niedługo Straż Graniczna będzie mogła wystawiać mandaty.
Takiego rozszerzenia kompetencji funkcjonariuszy tej służby chce resort spraw wewnętrznych, który przygotował odpowiedni projekt rozporządzenia.
Z jego uzasadnienia wynika, że opisane zmiany umożliwią szybsze i bardziej efektywne reagowanie na zaistniałe wykroczenia.
Projekt ma także poprawić sytuację sprawców wykroczeń, gdyż po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej nie będą już musieli czekać na przyjazd policji, która wypisze im mandat.