Pozwy składane przez sędziów będą obejmować żądanie zapłaty uposażenia w wysokości takiej, jak gdyby ustawa zamrażająca mechanizm waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich nie obowiązywała - mówi Bartłomiej Przymusiński, sędzia i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Ustawa okołobudżetowa, która zamraża sędziom wynagrodzenia w roku 2012, została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez I prezesa Sądu Najwyższego. Tymczasem Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało wzór pozwu, który sędziowie będą składać w sądach pracy o wyrównanie wynagrodzeń. Po co ta akcja? Nie możecie poczekać, aż TK zbada ustawę?
Bartłomiej Przymusiński, sędzia i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"