Prawo pierwokupu pozwala na nabycie gruntu lub lokalu po cenie, za jaką jego właściciel chciał sprzedać rzecz innym osobom.
Niektórym osobom, grupom osób albo podmiotom publicznym przysługuje szczególnego rodzaju przywilej, polegający na możliwości zakupu określonych rzeczy – głównie nieruchomości – w pierwszej kolejności przed innymi osobami. Określone w art. 596 – 602 kodeksu cywilnego prawo pierwokupu może wynikać wprost z przepisów ustawy. Taką instytucję znają np. przepisy ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarce nieruchomościami czy o lasach. Ustanowienie prawa pierwokupu może też nastąpić w umowie. Aby zamieścić w niej takie zastrzeżenie, strony powinny zawrzeć postanowienie, że w przypadku sprzedaży przez kupującego rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedającemu będzie przysługiwać prawo pierwokupu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo pierwokupu
W pełnej wersji artykułu:
Obowiązki właściciela
Jak wykonać uprawnienie
Jak wyglądają dodatkowe świadczenia
Komu należy się odszkodowanie
Czym jest zapłata ceny
Czym jest pierwszeństwo