Odszkodowanie za nieletniego, który np. wybił szybę czy poturbował innego narciarza, muszą zapłacić rodzice, opiekunowie albo osoby sprawujące nad nim faktyczną pieczę (np. wychowawcy na zimowisku).

Czy dorosły odpowie za wszystkie dzieci na placu zabaw

Podczas ferii ośmioletni wnuk wyjechał razem z dziadkami. W pobliżu pensjonatu znajdował się otwarty plac zabaw, na którym stały huśtawki. Dziecko korzystało ze znajdującego się tam sprzętu do zabawy i ćwiczeń. Okazały się one jednak niesprawne i dlatego kilkoro bawiących się tam dzieci poniosło obrażenia. Rodzice jednego z nich domagają się odszkodowania od dziadków, twierdząc, że skoro byli jedynymi dorosłymi na placu zabaw, to powinni dopilnować wszystkich dzieci, a w dodatku ich wnuk przyczynił się do wypadku. Czy mają rację?

Czy nieletni odpowie za szkodę napastnika

Dziecko wróciło z wyjazdu na zimowisko. Opiekun grupy domaga się, aby jego rodzice pokryli koszty leczenia psa, którego małoletni kopnął. Z kolei dziecko tłumaczy się tym, że musiało bronić się, bo pies je zaatakował. Czy broniąc się w takiej sytuacji, ponosi się odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę?

Czy dziecko zapłaci ze swojego majątku

Podczas ferii w prywatnym pensjonacie zatrzymała się rodzina z dziewięcioletnim dzieckiem. Małoletni uszkodził telewizor, a rodzice odmówili pokrycia szkód, twierdząc, że skoro dziecko nie ukończyło jeszcze 13 lat, to nie odpowiada. Poszkodowany właściciel dowiedział się, że dziecko odziedziczyło po dziadkach pewną sumę pieniędzy, którą przetrzymuje na koncie bankowym. Czy może domagać się pokrycia szkody z tego majątku?

Czy wychowawca odpowiada za brak nadzoru

Dziecko niedosłyszy. Na zimowisko pojechało w grupie dzieci zdrowych oraz upośledzonych. Razem z trzynastoletnim kolegą oddaliło się od grupy, poślizgnęło się i staczając się ze stoku złamało rękę i narty. Wychowawca swój brak nadzoru tłumaczy tym, że zakazał dzieciom oddalania się od grupy a w dodatku kalekie dziecko odeszło w towarzystwie pełnosprawnego kolegi. Czy rodzice dziecka mogą w jego imieniu wystąpić z roszczeniami wobec wychowawcy, który miał sprawować nadzór nad tą grupą dzieci?

Czy za wypadek na sali ćwiczeń odpowiada instruktor

Rodzice wyjechali z dzieckiem na zimowisko, podczas którego przez kilka godzin w ciągu dnia uczestniczyło ono w zorganizowanych zajęciach. W czasie tzw. suchej zaprawy na sali gimnastycznej, przygotowującej do nauki jazdy na nartach na stoku, dziecko przewróciło się, doznało obrażeń oraz spowodowało, że kolega ćwiczący obok złamał rękę. Rodzina poszkodowanego kolegi chce domagać się odszkodowania od rodziców sprawcy, ponieważ zna ich dobrą sytuację majątkową i wie, że nie będzie trudności z wyegzekwowaniem od nich odszkodowania. Czy powinna wystąpić z roszczeniami również do instruktora?

Czy przed sprawą w sądzie trzeba wezwać do zapłaty

Rodzice nie zakwestionowali, że ich dziecko wyrządziło szkody podczas pobytu w górach w schronisku, ale odmówili ich pokrycia. Czy przed wniesieniem pozwu do sądu o odszkodowanie poszkodowany powinien wezwać ich do zapłaty?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto odpowie za szkody wyrządzone przez dziecko na zimowisku.