Dwie nowe kategorie prawa jazdy zaczną obowiązywać w styczniu 2013 r.
Nowe kategorie uprawnień wynikają z nowelizacji dyrektywy ws. praw jazdy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami 19 stycznia 2013 roku kategoria AM zastąpi obecną kartę motorowerową. Będzie mógł ją uzyskać dopiero 14-latek, a nie osoba, która ma lat 13, jak to jest obecnie. Nowa kategoria uprawni do jazdy skuterem czy małym quadem, czyli pojazdem czterokołowym o masie do 350 kg i prędkości do 45 km/godz. Wprowadzenie nowej kategorii AM powoduje konieczność, by na blankietach prawa jazdy pojawiło się miejsce na odnotowanie nowego uprawnienia. Według ustawy o kierujących pojazdami kategorię AM będą musiały mieć też osoby pełnoletnie, aby jeździć np. skuterem. Wymóg zdobywania tej kategorii nie obejmie jednak tych, którzy 18 lat skończą przed 19 stycznia 2013 roku.
Nowością będzie też prawo jazdy kat. A2. Jego posiadacze będą mogli, mając 18 lat, wsiąść na motor o mocy do 46 koni mechanicznych. Dopiero po dwóch latach od jej uzyskania będą mogli zdać na kategorię A, która uprawnia do jazdy motocyklami, bez względu na ich wielkość czy moc silnika. Z kolei ci, którzy nie zdobędą kategorii A2, będą musieli czekać aż do 24. roku życia, by móc zrobić kategorię A.
Z nowelizacji dyrektywy wynika, że na każdym nowym prawie jazdy będzie zamieszczana data wydania dokumentu, jak i dzień i rok, do którego jest on ważny. Dziś wciąż wielu kierowców ma prawo jazdy bezterminowe. Ustawa o kierujących pojazdami określa, że w przypadku np. kat. A i B kierowcy będą wymieniać dokument co 15 lat, jednak wymieniany będzie tylko blankiet. Kierowcy nie będą musieli ponownie zdawać egzaminów.
– Kierowcy nie muszą się jednak bać, że z upływem takiego terminu stracą prawo jazdy. Z tym dniem skończy się jedynie ważność badań lekarskich. To pożyteczna zmiana, bo większość osób z upływem czasu traci sprawność fizyczną i np. powinna prowadzić auto w okularach – wyjaśnia Jan Mrozowski, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kandydatów na Kierowców „Auto-szkoła” w Warszawie.
Państwa członkowskie powinny przygotować przepisy dotyczące nowych praw jazdy do 30 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna
Dyrektywa Komisji 2011/94/UE z 28 listopada 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz.Urz. UE z 29 listopada 2011 r. L 314/31)