Marek ma lat 15, Jaś 13. W ubiegłym roku obaj bracia zdobyli uprawnienia do prowadzenia skuterów – kartę motorowerową. Spieszyli się, bo wiedzieli, że w 2013 r. wejdą nowe przepisy dotyczące uprawnień do poruszania się po drogach i kartę motorowerową zastąpi prawo jazdy kategorii AM. – Ja muszę tylko zapłacić za wydanie nowego dokumentu – mówi Marek. – Ale co z moim bratem? Według nowych przepisów można jeździć skuterem dopiero od 14. roku życia! Czy jego karta jest ważna?
Posiadacze kart motorowerowych wydanych na podstawie starych przepisów zachowują uprawnia do prowadzenia motoroweru (skutera) do ukończenia 18. roku życia. Trzynastolatkowie mający kartę motorowerową na razie mogą się nią legitymować. Po wymianę na prawo jazdy kategorii AM powinni się zgłosić po kolejnych urodzinach.
Młodzi ludzie, którzy ukończyli 14 lat, a nie mają jeszcze 18, powinni wymienić kartę motorowerową na prawo jazdy kategorii AM. Starania należy rozpocząć od badań lekarskich. Z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych trzeba się wybrać do wydziału komunikacji w urzędzie miasta (lub starostwie) i wypełnić stosowny wniosek.
Oczekiwanie na wymianę może potrwać około dwóch tygodni, a opłata wynosi 100 zł.
Niepełnoletni niemający do tej pory karty motorowerowej, by kierować skuterem, muszą zdobyć prawo jazdy kategorii AM. W tym celu muszą odbyć kurs (nie mniej niż 10 godz. teorii i 10 godz. jazdy) i zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kurs kosztuje ok. 500 zł, a egzamin państwowy w WORD na kategorię AM w sumie 170 zł (140 zł praktyczny i 30 zł teoretyczny).
Osoby pełnoletnie mogą prowadzić skutery bez żadnych specjalnych dokumentów.

Podstawa prawna
Art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151 ze zm.)