Z roku na rok w Polsce przybywa quadów. Są coraz popularniejsze, a żeby się nimi poruszać wystarczy mieć ukończony 13. rok życia i posiadać kartę motorowerową. Jednak od przyszłego roku szykują się zmiany: 19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami i wtedy też zaostrzeniu mają ulec przepisy upoważniające do jazdy quadem. Przede wszystkim pojawi się nowa kategoria prawa jazdy AM – w jej ramach uprawnienia do jazdy quadem nabędą osoby, które ukończyły 14. rok życia i zdały egzamin państwowy.

Quad w zależności od pojemności może być uznawany za pojazd samochodowy lub motorower - głównymi kryteriami są tutaj: pojemność silnika i prędkość, jaką pojazd może osiągnąć.

Jeśli mowa o pojeździe o pojemności do 50 cm3 silnika, mogącym się poruszać z prędkością nie większą niż 45 km/h – mamy do czynienia z motorowerem. W przypadku, gdy pojazd osiąga większą prędkość – jest to już pojazd samochodowy.

Aktualne przepisy

W chwili obecnej zgodnie z prawem motorower, czyli np. quad może po drogach publicznych poprowadzić nawet 13–latek.

Istnieją jednak pewne warunki, które należy spełnić: quad powinien być zarejestrowany, mieć tablice rejestracyjne i ubezpieczenie OC – wówczas można poruszać się nim po drogach publicznych.

Osoba w wieku od 13. do 18. roku życia, by móc prowadzić taki pojazd powinna mieć odpowiednie uprawnienia (kartę motorowerową). Po ukończeniu 18. roku życia można już jeździć quadem bez dokumentów uprawniających do kierowania.

W przypadku osób, które ukończyły 13. rok życia, karta motorowerowa jest wydawana przez dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej – przeprowadza on egzamin teoretyczny i praktyczny (ewentualnie może to zrobić osoba uprawniona).

Jeśli jednak zamierzamy jeździć quadem tylko i wyłącznie po terenie prywatnym - nie ma obowiązku rejestrowania go w urzędzie.

Nowe prawo

Nowe przepisy mają za zadanie ograniczyć ilość wypadków z udziałem dzieci. W jaki sposób?

Pojawi się nowa kategoria: zamiast karty motorowerowej będzie kategoria prawa jazdy AM, która podniesie próg wiekowy zezwalający na prowadzenie motoroweru - od przyszłego roku o uprawnienia kategorii AM będą mogły się starać osoby, które ukończą 14. rok życia.

Osoby, które będą chciały nabyć prawo jazdy kategorii AM, najpierw będą musiały przejść niezbędne badania, posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i uczestniczyć w kursie zakończonym zdaniem państwowego egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Co ważne, ustawa wprowadzi także definicję quadu. Może nim być:

1. Czterokołowiec - czyli pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,

b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

2. Czterokołowiec lekki - czyli pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h i masa do 350 kg.

Mniejszy quad poprowadzi 14–latek, zaś większym będzie mógł jeździć kierowca, który ukończy 16. rok życia i będzie posiadał uprawnienia kategorii B1.

Należy podkreślić, że dotychczasowe uprawnienia osób, które już posiadają karty motorowerowe nie będą weryfikowane: przepisy mają dotyczyć tylko tych osób, które przed 18 stycznia 2013 r. nie będą posiadały karty motorowerowej i nie ukończyły 18. roku życia.

Te osoby, które już mają kartę motorowerową i ukończyły 14. rok życia będą mogły dokonać wymiany karty na prawo jazdy kategorii AM.

Kartę należy tylko zdać w odpowiednim urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania, dołączyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, aktualne zdjęcia i opłatę za wydanie nowego prawa jazdy.