Resort sprawiedliwości planuje zakupić 500 urządzeń, które umożliwią osobom przychodzącym do sądów m.in. przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych.
Część sądów już postawiła w swoich budynkach takie multimedialne kioski. Mogą z nich korzystać odwiedzający m.in. sądy krakowskie i gdańskie. Do tej pory jednak ich zakup finansowany był z budżetów poszczególnych jednostek. A to spore obciążenie, zwłaszcza dla mniejszych sądów. Koszt zakupu jednego takiego urządzenia wynosi od 15 do 18 tys. zł.
Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło więc sfinansować zakup 500 infokiosków. Koszty tego przedsięwzięcia obliczone zostały na 8,5 mln. zł. Część kwoty zostanie pokryta z funduszy europejskich. Resort szacuje, że pierwsze infomaty przez niego zakupione pojawią się w sądach już pod koniec 2012 r., a cały projekt zostanie sfinalizowany do końca 2013 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie zdecydowało, w których sądach staną nowe urządzenia. Planuje się jednak zamieszczenie ich w tych jednostkach, w których są wydziały gospodarcze i rejestrowe. Ponadto resort chce, aby najwięcej informatów trafiło do sądów rejonowych, gdyż to właśnie one są najczęściej odwiedzane przez interesantów.
Dzięki multimedialnym kioskom obywatele mają mieć zapewniony lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Pozwalają one bowiem przeglądać elektroniczne księgi wieczyste, składać elektroniczne wnioski o wydanie odpisu z centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a nawet uiszczać opłaty za jego wydanie.
W infokioskach zainteresowani sprawdzą, na jakim etapie jest sprawa – wystarczy, że wpiszą jej sygnaturę. Co więcej, za pomocą tych urządzeń będzie można zorientować się w topografii danego sądu i sprawdzić, w jakiej części budynku znajduje się sala, w której ma się odbyć rozprawa. Urządzenie jest także w stanie wygenerować interaktywną mapę, która doprowadzi petenta do celu.