Przyjęte w ubiegłym tygodniu założenia do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, mają uprościć procedury, dzięki którym m.in. nabywca lub właściciel nieruchomości, a także organy państwa, będą mieli możliwość wyszukania księgi wieczystej, przeglądania jej i uzyskania wyciągów.

– Możliwe będzie wyświetlenie danych dotyczących danej księgi wieczystej na ekranie własnych komputerów w domu i wydrukowanie dokumentów, odpisów z księgi wieczystej na własnej drukarce – mówi Agencji Informacyjnej Newseria mec. Marcin Płoszka

Rząd chce, by od 1 stycznia 2014 roku przez Internet można było składać wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu.

W tej chwili zwykły odpis z księgi wieczystej kosztuje 30 złotych, natomiast pełny, czyli taki, który zawiera pełną historię wpisów do danej księgi, 60 złotych.
Przewiduje się, że dostęp elektroniczny będzie nieco tańszy.

Wątpliwości niektórych ekspertów budzi fakt, że możliwość drukowania dokumentów na własną rękę sprawi, że obrót dokumentami straci na wiarygodności.

Jednak, jak zapewnia mecenas Płoszka, zgodnie z nowelizacją przepisów „domowe” wydruki, uzyskane dzięki dostępowi on-line do dokumentów, będą miały taką samą moc prawną, jaką w tej chwili mają tradycyjne odpisy papierowe z sądów wieczysto-księgowych lub z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z pieczęcią sądu i podpisane przez pracownika sądu.

Zdaniem Marcina Płoszki, nowy system przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami, bo kupujący będzie mógł sprawdzić dane, dotyczące konkretnej nieruchomości tuż przed podpisaniem umowy czy aktu notarialnego. W ten sposób uzyska pełną wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości.

– Mając aktualne dane w momencie podpisania umowy, wie co znajduje się w księdze wieczystej, czy nie zostały do niej w ostatnim czasie wprowadzone jakieś zmiany – wyjaśnia mecenas z Kancelarii Robaszewska & Płoszka.

– Proszę pamiętać, że tylko zawartość merytoryczna księgi wieczystej, w momencie podpisywania umowy, chroni kupującego rękojmią. W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wpisy, kupujący nie może powoływać się na brak wiedzy na ich temat.

Zgodnie z założeniami przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy, wgląd do księgi wieczystej będzie miał ten, kto zna jej numer. To zasada istniejąca w obowiązującym systemie tradycyjnego dostępu do dokumentów. Szerszy dostęp do informacji na temat stanu nieruchomości zyskają za to organy państwa.

– Takie instytucje, jak komornicy sądowi, sądy, policja, straż graniczna, będą dysponowały prawem do tego, ażeby po podaniu identyfikujących nas danych (imienia i nazwiska czy numeru PESEL) wyszukać informacje dotyczące wszelkich nieruchomości, których jesteśmy właścicielami na terenie kraju – mówi Płoszka. – Przyczyni się to z pewnością do ułatwienia poszukiwania majątków dłużników, co przyspieszy egzekucje komornicze.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że w budżecie uwzględniono środki na wprowadzanie zmian, co związane jest z wdrażaniem systemu informatycznego do polskiego sądownictwa.

– Czekamy wciąż na propozycje rozstrzygnięć rozporządzenia, które określi wysokość kosztów związanych z pobieraniem tych odpisów – mówi Marcin Płoszka.