Zmienią się zasady wynagradzania członków palestry. Obecnie niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od jej ostatecznego wyniku. Adwokat może jednak umówić się na dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.
Zasady te podtrzymuje też nowy kodeks etyczny nad którym samorząd adwokacki kończy pracę. Idzie on jednak o krok dalej i pozwala adwokatom na procentowe ustalanie wynagrodzenia w zależności od wyniku sprawy prowadzonej przez niego w sądzie (tzw. success fee). Kwota ta nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. sumy przyznanej przez sąd.
– Adwokaci albo biorą zapłatę od godziny pracy, albo małą kwotę z góry i procent od sukcesu. Nie ma wątpliwości, że ten drugi system jest lepszy dla klienta – tłumaczy Mikołaj Ostrowski, adwokat z Kancelarii Michałowski, Stefański. Taki sposób ustalania wynagrodzenia prawników zaakceptował również w jednym z ostatnich wyroków Sąd Najwyższy (wyrok z 25 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 528/10).