Komisja Etyki Zawodowej przy NRA przedstawiła projekt zmian Kodeksu Etyki Adwokackiej - informuje portal adwokatura.pl. Ważną zmianą jest wprowadzenie przepisu, który wskazuje, że patron ma dołożyć wszelkich starań aby zapewnić aplikantowi adwokackiemu zatrudnienie.

Przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej projekt Kodeksu Etyki to efekt półrocznej pracy komisji. Autorzy zaznaczają, że podstawowe wartości etyczne nie ulegną zmianie. Nowością będzie preambuła podkreślająca istotę zawodu adwokata.

Nowelizacja przede wszystkim uwzględnia współczesne warunki techniczne, zmienione otoczenie prawne oraz uwzględnia zmiany funkcjonowania samorządu adwokackiego w związku ze wzrostem liczebności adwokatury.

Jak podaje portal adwokatura.pl, ważną zmianą jest wprowadzenie przepisu, który wskazuje, że patron ma dołożyć wszelkich starań aby zapewnić aplikantowi adwokackiemu zatrudnienie.

W nowym Kodeksie zostaną doprecyzowane zasady swobody wypowiedzi publicznych o prowadzonej przez adwokata sprawie.

Kodeks nadal będzie zakazywać reklamowania usług adwokackich. Nie zabroniono jednak zamieszczania i pozycjonowania informacji w Internecie. Kodeks zaleca również zamieszczanie podstawowych danych o kancelarii w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów.

Sprecyzowano również katalog zawodów prawniczych, które nie kolidują z wykonywaniem jako zasadniczym zawodu adwokata. Komisja proponuje też zliberalizować zasady umożliwiające czasowe sprawowanie funkcji członka zarządu i prokurenta w spółkach prawa handlowego.

Nowy Kodeks zostanie przyjęty jesienią tego roku.