Ze względu na specyfikę zamówienia jaka charakteryzuje usługi cateringowe istotne znaczenie ma odległość na jaką transportowana jest żywność z miejsca jej wytworzenia do zamawiającego (konsumenta).
W związku z tym np. w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na żywienie pacjentów szpitala, powstaje pytanie czy możliwe jest wprowadzenie jako warunku udziału w postępowaniu zapisu określającego maksymalną odległość na jaką transportowane są posiłki lub innych warunków gwarantujących jakość oferowanej żywności.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na przedmiot i wartość zamówienia warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do: