O połowę zostanie skrócony okres, po jakim będzie można ponownie zlicytować nieruchomość należącą do dłużnika – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.

Jeżeli egzekucja z nieruchomości dłużnika okaże się nieskuteczna, co ma miejsce wówczas, gdy żadna z dwóch jej licytacji nie przyniesie skutku, a wierzyciel nie przejmie nieruchomości, komornik umarza egzekucję. Na gruncie obecnych przepisów w takim przypadku nowa egzekucja do tej samej nieruchomości może być wszczęta dopiero po roku od jej umorzenia.

Ponowna licytacja

Autorzy projektu chcą ten okres skrócić do sześciu miesięcy. Ich zdaniem pół roku to okres wystarczająco długi, aby sytuacja ekonomiczna uległa zmianie w taki sposób, że licytacja nieruchomości zakończy się jej sprzedażą. Ponadto nowy przepis rozstrzygnie wątpliwości co do daty, od której należy liczyć upływ sześciomiesięcznego terminu. Zgodnie z projektem datą tą będzie dzień licytacji, a nie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji.