W przypadku umorzenia egzekucji z nieruchomości nowa egzekucja zostanie wszczęta po pół roku od jej umorzenia. Nie trzeba będzie uzyskiwać klauzuli wykonalności dla postanowienia o przysądzeniu własności.
O połowę zostanie skrócony okres, po jakim będzie można ponownie zlicytować nieruchomość należącą do dłużnika – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.
Jeżeli egzekucja z nieruchomości dłużnika okaże się nieskuteczna, co ma miejsce wówczas, gdy żadna z dwóch jej licytacji nie przyniesie skutku, a wierzyciel nie przejmie nieruchomości, komornik umarza egzekucję. Na gruncie obecnych przepisów w takim przypadku nowa egzekucja do tej samej nieruchomości może być wszczęta dopiero po roku od jej umorzenia.