Brak kar za usuwanie komorniczych pieczęci powodował, że dłużnicy utrudniali egzekucję - mówi Renata Kochowska-Zielińska, radca prawny z kancelarii Lex Specialis.
Prezydent podpisał już nowelizację kodeksu postępowania cywilnego przygotowaną przez resort sprawiedliwości. Nowe przepisy wzmacniają pozycje wierzycieli. Czy te rozwiązania rzeczywiście usprawnią egzekucje?
Wszystko na to wskazuje. Nowelizacja art. 300 par. 2 k.k. dotycząca penalizacji czynów polegających na usuwaniu znaków zajęcia komorniczego pozwoli na przyspieszenie i uproszczenie egzekucji komorniczej. Z pewnością ograniczy działania dłużników zmierzające do wyzbywania się majątku, z którego ma nastąpić zaspokojenie wierzycieli. Jest to rozwiązanie korzystne dla wierzycieli, którzy otrzymają dodatkowe uprawnienie w walce z nieuczciwymi dłużnikami utrudniającymi skuteczne przeprowadzenie egzekucji. Znaki zajęcia są istotnym elementem manifestującym fakt prowadzenia przez komornika egzekucji z ruchomości. Ich usunięcie powinno być traktowane jako zachowanie równie szkodliwe społecznie jak ukrywanie lub zbywanie przez dłużników składników swojego majątku, zajętych lub zagrożonych zajęciem, za które obowiązujący art. 300 par. 2 k.k. przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5. Po przyjęciu nowelizacji takie zachowania będą na równi penalizowane, gdyż na równi ułatwiają usunięcie zajętej rzeczy spod egzekucji.