Informacje o licytacjach nieruchomości będą dostępne na stronach sądów w Biuletynie Informacji Publicznej. Dzięki temu dostęp do nich będzie łatwiejszy.
Obwieszczenie o licytacji komorniczej będzie ogłaszane co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Informacja będzie podawana publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie właściwego sądu w BIP. Wynika to z komisyjnego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, którą w piątek zajmował się Sejm.

Podawanie informacji

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie dodatkowych form podawania do wiadomości informacji o licytacji komorniczej nieruchomości. Projekt reguluje również przypadki, gdy licytacja prowadzona jest w stosunku do jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych. W takiej sytuacji obwieszczenie o wszczęciu egzekucji będzie ponadto wywieszane we wszystkich właściwych sądach na ich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dziennikach poczytnych w okręgach tych sądów.
Nowela proponuje wprowadzenie nowej formy ogłoszenia o licytacji. Jest nią podanie takiej informacji na stronie właściwego sądu w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli chodzi o licytację dotyczącą nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, to projekt zakłada analogiczne rozwiązanie. W ten sposób osoby zainteresowane licytacjami będą miały do nich łatwiejszy dostęp.
– Jest większa szansa, że informacja o licytacji dotrze do szerszego kręgu osób. Wpłynie to pozytywnie na jej skuteczność – mówi Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Dzięki zmianom zwiększy się liczba uczestników licytacji. Ponadto wierzyciele właściciela łatwiej zaspokoją się z licytowanej nieruchomości.

Wierzyciele właściciela

– Każda zmiana, która wprowadza nowe sposoby rozpropagowania informacji o licytacji, jest pożyteczna i pozytywna – dodaje Jarosław Świeczkowski.
Obecnie już wszystkie sądy posiadają strony internetowe w Biuletynie Informacji Publicznej. Są na nich publikowane m.in. ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, które są wprowadzane i aktualizowane na bieżąco.
Projekt negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa. Jej zdaniem zbyt częsta zmiana przepisów prowadzi do niestabilności systemu prawnego oraz podważenia zaufania społeczeństwa do państwa.