Zmieniły się zasady organizacji konkursowego egzaminu na aplikację ogólną. Kandydaci na przyszłych sędziów i prokuratorów będą musieli szybciej rozwiązać test jednokrotnego wyboru. Więcej czasu zyskają natomiast podczas rozwiązywania tzw. kazusów.
Reklama
Czytelnik zamierza w tym roku przystąpić do państwowego egzaminu na aplikację ogólną.
– W trakcie poprzedniego naboru kandydaci narzekali na ograniczony czas rozwiązywania poszczególnych zadań. Czy w tym roku będą obowiązywały nowe zasady? – pyta pani Kamila z Olsztyna.
Tak. Zdający egzamin na aplikację ogólną będą dłużej rozwiązywali tzw. kazusy.
Egzamin na aplikację ogólną składa się z testu i pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. W trakcie testu kandydaci na sędziów i prokuratorów będą mięli do rozwiązania 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna będzie prawidłowa. W odróżnieniu od zeszłorocznego egzaminu kandydaci będą mięli mniej czasu na jego rozwiązanie. Z zadaniem tym będą musieli poradzić sobie w 180 minut (240 w ubiegłym roku). Nie będzie możliwa zmiana zakreślonej odpowiedzi.
Z kolei drugi etap konkursu będzie polegał na przygotowaniu pracy pisemnej. Odbędzie się on co najmniej po dwóch tygodniach po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Na napisanie pracy pisemnej zdający będą mięli o godzinę więcej czasu niż w ubiegłym roku. Oznacza to, że z rozwiązaniem trzech kazusów przyszli adepci Temidy będą musieli poradzić sobie w trzy godziny. Ten etap konkursu polega na rozwiązaniu trzech praktycznych zadań: jednego z prawa prywatnego (m.in. cywilnego, rodzinnego, spółek handlowych), drugiego z procedur administracyjnych, finansów i prawa wspólnotowego, a trzeciego z prawa karnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz.U. nr 98, poz. 633).