Do egzaminu na aplikację ogólną przygotowująca do zawodu sędziego i prokuratora zgłosiło się w tym roku 1391 kandydatów. Miejsc na aplikacji jest 300.

Pierwsza część egzaminu odbędzie się już jutro (sobota, 24 lipca 2010 r.) w Krakowie. Egzamin organizuje Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Od ubiegłego roku, zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z 23 stycznia 2009 r. aplikację sędziowską i prokuratorską poprzedza aplikacja ogólna.

Wprowadzony, nowoczesny, w pełni scentralizowany model kształcenia wstępnego przyszłych kadr sędziowskich i prokuratorskich składa się z dwóch etapów – 12 miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następujących po niej aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej.

Warunkiem przyjęcia na aplikację będzie złożenie dwuetapowego egzaminu, warunkiem zaś ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji.

Ukończenie jej będzie uprawniało do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).

Aplikacja sędziowska będzie trwała 54 miesiące a prokuratorska 30 miesięcy.