Drugi etap konkursu dla przyszłych sędziów i prokuratorów będzie polegał na rozwiązaniu trzech kazusów z prawa cywilnego, prawa pracy i kodeksu spółek handlowych.
Przyszli sędziowie i prokuratorzy przystąpią jutro do drugiego etapu egzaminu wstępnego na aplikację ogólną. Będą mieli do napisania pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu przygotowanych przez komisję konkursową trzech kazusów.
W sobotę o godz. 9.00 w budynku targów w Krakowie rozpocznie się rejestracja kandydatów, którzy przeszli pierwszy etap konkursu na aplikację ogólną. Będzie ona polegała na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających tożsamość zdającego, a następnie wylosowaniu przez każdą osobę koperty zawierającej numer stolika oraz indywidualnie przypisany kod. Przyszli aplikanci przystąpią do egzaminu o godz. 11.00 po zakończeniu procedury rejestracyjnej.
Kandydaci będą mieli do napisania pracę pisemną składającą się z trzech kazusów. Jeden z nich będzie obejmował problematykę z zakresu prawa prywatnego, w tym prawa cywilnego materialnego, postępowania cywilnego, prawa pracy oraz spółek handlowych. Dwa pozostałe będą dotyczyć odpowiednio prawa publicznego i międzynarodowego, obejmującego m.in. prawo konstytucyjne, wspólnotowe, oraz prawa karnego, w skład którego wchodzi postępowanie karne czy prawo wykroczeń.
Na rozwiązanie kazusów zdający będą mieli trzy godziny, czyli o 60 min więcej niż w zeszłym roku. W trakcie pracy pisemnej kandydaci będą mogli korzystać z aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową.
Pracę pisemną będą oceniać niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich będzie mógł przyznać od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie, a swoją decyzję będzie musiał pisemnie uzasadnić. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata za pracę pisemną zostanie obliczona jako średnia ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej. Zsumowana zaś z wynikiem uzyskanym w trakcie pierwszego etapu będzie stanowić podstawę do przyjęcia danej osoby na aplikację.
Komisja konkursowa przystąpi do sprawdzania prac pisemnych niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, a jego wyniki ogłosi w terminie 14 dni. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przewiduje dla aplikantów pierwszego roku tylko 300 miejsc. Zgodnie z ogłoszeniem dyrektora KSSiP do drugiego etapu przeszło 589 spośród 1391 startujących kandydatów. Jest to o ponad 20 proc. mniej osób niż w zeszłym roku, w którym pozytywny wynik uzyskało aż 953 zdających.
589 młodych prawników przystąpi jutro do drugiego etapu egzaminu na aplikację ogólną