Drugi etap konkursu dla przyszłych sędziów i prokuratorów będzie polegał na rozwiązaniu trzech kazusów z prawa cywilnego, prawa pracy i kodeksu spółek handlowych.
Przyszli sędziowie i prokuratorzy przystąpią jutro do drugiego etapu egzaminu wstępnego na aplikację ogólną. Będą mieli do napisania pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu przygotowanych przez komisję konkursową trzech kazusów.
W sobotę o godz. 9.00 w budynku targów w Krakowie rozpocznie się rejestracja kandydatów, którzy przeszli pierwszy etap konkursu na aplikację ogólną. Będzie ona polegała na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających tożsamość zdającego, a następnie wylosowaniu przez każdą osobę koperty zawierającej numer stolika oraz indywidualnie przypisany kod. Przyszli aplikanci przystąpią do egzaminu o godz. 11.00 po zakończeniu procedury rejestracyjnej.