Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który był podstawą wypowiedzenia dotychczasowej wysokości.
Grzegorz K. i Andrzej M. są właścicielami budynku mieszkalnego, w którym lokatorami są Aleksandra A. i jeszcze kilka osób. Ponieważ właściciele podnieśli im czynsz, wystąpili przeciwko nim do sądu o ustalenie, że podwyższa czynszu najmu lokali przez nich zajmowanych jest zasadna jedynie do kwoty nieco ponad 8 zł za metr kwadratowy (różne były tylko końcówki tej kwoty).

Godziwy zysk