Lokatorzy, którym doręczono informację o podwyżce czynszu, mają dwa miesiące na jej zaskarżenie w drodze powództwa cywilnego. Jej zasadność będzie musiał wykazać w sądzie właściciel.
Lokatorzy mogą bronić się przed drastycznymi podwyżkami czynszu na drodze sądowej. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują bowiem, że wynajem mieszkań nie może być sposobem do nieusprawiedliwionego zarabiania na najemcach, których nie stać na własne M.
Właściciel lokalu może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie nieruchomości tylko w drodze pisemnego wypowiedzenia jego dotychczasowej wysokości. Zmiany muszą być dokonane z co najmniej trzymiesięcznym uprzedzeniem i nie częściej niż co sześć miesięcy. Podwyżka nie może przekraczać 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkaniowego ustalanego przez wojewodę).