Spółdzielnia mieszkaniowa musi powiadomić członków o podwyżce opłat eksploatacyjnych co najmniej trzy miesiące wcześniej. Mieszkańcy mogą zaskarżyć wyższe stawki do sądu.
Podwyżki comiesięcznych opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach (potocznie nazywanych czynszem) muszą być uzasadnione wzrostem kosztów eksploatacji bieżącej nieruchomości czy podniesieniem stawek za dostawę mediów. Nie może to być w żadnym wypadku oderwana od sytuacji ekonomicznej zmiana opłat wprowadzana przez spółdzielnię tylko dlatego, że potrzebuje ona kapitału na budowę nowych bloków lub zamierza zgromadzić dodatkowe środki na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej.

Koszty utrzymania