Od 1 stycznia 2010 r. uruchomiony zostanie oficjalny, urzędowy elektroniczny dziennik aktów prawnych. Rządowe Centrum Legislacji będzie miało obowiązek nieodpłatnie zapewnić możliwość wglądu i pobrania ze swoich stron internetowych Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, które będą stanowiły źródło obowiązującego prawa. Zmiany takie przewiduje nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, którą wczoraj przyjął Senat.

Dostęp do elektronicznych aktów prawnych będzie nieodpłatny.

– Opłaty powinny być pobierane tylko w sytuacji, gdy przekazanie informacji generuje po stronie urzędu jakieś koszty. Natomiast informacja, która jest dostępna bez kosztów, ma być przekazana bez kosztów – tłumaczy Maciej Berek, szef Rządowego Centrum Legislacji.

Tak więc opłaty będą pobierane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. obywatel zażąda dostępu do dzienników w wymiarze wykraczającym poza to, co samodzielnie może pobrać ze strony internetowej.

Dodatkowo, jak deklaruje Maciej Berek, jeszcze w tym roku na stronie RCL zamieszczony zostanie alfabetyczny skorowidz aktów prawnych. Dzięki niemu każdy zainteresowany będzie mógł w prosty i szybki sposób odnaleźć tekst szukanej ustawy. Na stronie www.rcl.gov.pl będzie także dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.