Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Autorzy projektu chcą uprościć przepisy dotyczące udostępniania w formie elektronicznej dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego.

Rząd dąży do zapewnienia łatwego i nieodpłatnego dostępu zainteresowanych osób do treści aktów normatywnych. Jest to jedna z podstawowych powinności organów władzy publicznej.

– Udostępnianie elektronicznych wersji Dziennika Ustaw odbywa się nieodpłatnie – tłumaczy minister Maciej Berek, szef Centrum Legislacyjnego Rządu. – Odpłatność wprowadzimy tylko w przypadku pojawienia się szczególnych kosztów, np. wtedy, kiedy obywatel poprosi o kilka roczników Dziennika, które trzeba nagrać na płytę czy inny nośnik.

Maciej Berek zaznacza, że dotychczasowe prace związane z dziennikami elektronicznymi nie są zaawansowane. Dlatego do końca bieżącego roku elektroniczne dzienniki urzędowe mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Nie będą one natomiast oficjalnym źródłem prawa.

Projekt zakłada również, że Monitor Polski B, który jest dziennikiem urzędowym, ale zawiera tylko ogłoszenia spółek, nie będzie udostępniany w wersji elektronicznej. Wyłączenia te dotyczyć mają także umów międzynarodowych.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.