Ustawy, rozporządzenia i dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej w internecie – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który wczoraj omawiał rząd. W internecie znajdą się też wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Projektowana zmiana oznacza, że na przykład w przypadku ustaw czy rozporządzeń papierowa wersja prawa nie będzie już oficjalna. Za taką będzie uznawany elektroniczny dokument opatrzony podpisem elektronicznym.

– Najlepszym rozwiązaniem jest jednak równoległość, czyli wydawanie aktów prawnych zarówno w postaci drukowanej, jak i internetowej – uważa prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że ważne, by poprzez internet ułatwić dostęp do prawa społeczeństwu. Profesor Winczorek nie jest jednak przekonany, czy postać cyfrowa ustaw i rozporządzeń jest wystarczająco odporna np. na ataki wirusów.

Projekt przewiduje, że w przypadku przepisów publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim jeden egzemplarz będzie w postaci papierowej. Będzie on zatem podstawą do zweryfikowania zgodności wersji elektronicznej z oryginałem. Ponadto po jednym egzemplarzu w wersji papierowej otrzyma prezydent i Biblioteka Narodowa.

Zdaniem prof. Piotra Winczorka więcej egzemplarzy mogłoby być w wersji drukowanej.

– Po jednym mogłyby też otrzymywać ministerstwa i urzędy – podkreśla Piotr Winczorek.

Zgodnie z projektem pozostałe akty prawa, jak np. dzienniki urzędowe, będą przechowywane wyłącznie w wersji elektronicznej. W dodatku każda instytucja, która wydaje akty prawa, zostanie zobowiązana do prowadzenia oddzielnej strony internetowej, na której za darmo będzie udostępniać dokumenty.

Propozycje przewidują, że tylko w nadzwyczajnych okolicznościach będzie możliwość wydania np. Dziennika Ustaw czy Monitora Polskiego w postaci papierowej. Jednak w takim przypadku akty prawa mają być udostępniane za darmo. Ponadto, gdy tylko ustąpią nadzwyczajne okoliczności, to powstanie obowiązek opublikowania przepisów w postaci elektronicznej.

Proponowane zmiany zakładają, że przynajmniej raz w roku będzie trzeba publikować ujednolicone akty prawa. Ma to ułatwić zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, co jest trudne przy częstych nowelizacjach. Obowiązku publikacji ujednoliconych przepisów nie będzie tylko wtedy, gdy w ciągu 12 miesięcy nie będzie nowelizacji prawa.

Zmiany mają sprawić, że szybciej będą publikowane nowe przepisy. Nie będzie trzeba bowiem czekać, aż nazbiera się dużo aktów prawa, by można było wydać np. Dziennik Ustaw. W postaci elektronicznej przepisy będą publikowane niezależnie od siebie.

Konieczność publikowania przepisów w wersji internetowej jako podstawy obowiązującego prawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.