Od 1 stycznia 2010 r. uruchomiony zostanie oficjalny, urzędowy elektroniczny lex. Akty prawne publikowane w Internecie na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) będą miały moc źródeł prawa – tak stanowi nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, nad którą pracuje obecnie rząd. Oznacza to, że w kontaktach z sądem czy urzędem obywatel będzie mógł powołać się na ustawę, którą wydrukował z rządowej strony internetowej. Ponadto jeszcze w tym roku na stronie RCL zamieszczony zostanie alfabetyczny skorowidz aktów prawnych, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł w prosty i szybki sposób odnaleźć tekst szukanej ustawy. Na stronie www.rcl.gov.pl będzie także dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Alfabetyczny skorowidz

Dzisiaj przeciętnemu obywatelowi trudno odnaleźć na stronie internetowej RCL szukany akt prawny. Jeżeli nie zna numeru Dziennika Urzędowego, w którym został on opublikowany, jest to praktycznie niemożliwe.

– Dostęp do przepisów prawa za pośrednictwem rządowej strony internetowej nie jest wystarczający dla obywateli – ocenia prof. Piotr Winczorek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobnego zdania jest Maciej Berek, prezes RCL. Zaznacza on jednak, że już niedługo będzie łatwiej.

– Obecnie jesteśmy na etapie budowy skorowidzu haseł do bazy aktów prawnych. Będzie on dostępny na stronie internetowej jeszcze w tym roku – tłumaczy Maciej Berek.

Dzięki temu zainteresowany będzie mógł po haśle w prosty i szybki sposób odnaleźć interesujący go akt prawny.

Już dzisiaj na podobnej zasadzie działa baza przepisów na sejmowej stronie internetowej.

– Kancelaria Sejmu zapewnia obywatelom bezpłatny dostęp do ustaw oraz wszystkich dokumentów i informacji związanych z procesem legislacyjnym w Sejmie (m.in. sprawozdania komisji i podkomisji) poprzez umieszczanie ich w Systemie Informacyjnym Sejmu – informuje Krzysztof Luft, rzecznik prasowy Sejmu.

Bezpłatny dostęp

Obecnie na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji obywatel może uzyskać bezpłatny dostęp do Dzienników Ustaw, które są tam zamieszczane na bieżąco w formie elektronicznej, począwszy od 2008 roku.

– I tak pozostanie w przyszłości. Opłaty powinny być pobierane tylko w sytuacji, gdy przekazanie informacji generuje po stronie urzędu jakieś koszty. Natomiast informacja, która jest dostępna bez kosztów, ma być przekazana bez kosztów – tłumaczy Maciej Berek.

Tak więc opłaty będą pobierane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. obywatel zażąda dostępu do dzienników w wymiarze wykraczającym poza to, co samodzielnie może pobrać ze strony internetowej.

Bezpłatny dostęp do aktów prawnych zapewnia również strona internetowa Sejmu.

– Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), dostępny na stronie Sejmu, zawiera, aktualizowane na bieżąco opisy bibliograficzne oraz teksty aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, a także ujednolicone teksty ustaw – informuje Krzysztof Luft.