Nie dla egzaminów, które weryfikują tylko wiedzę teoretyczną. Taki wniosek płynie z wystąpienia, które Naczelna Rada Adwokacka wystosowała do członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Komisja ta w tym roku sprawdzi wiedzę kandydatów na przyszłych adwokatów. Apeluje w nim, aby testy egzaminacyjne kończące aplikację weryfikowały także umiejętności, jakimi powinien umieć wykazać się przyszły adwokat.

Zdaniem członków NRA egzamin, który sprawdzi jedynie wiedzę z zakresu znajomości tekstów aktów prawnych, nie zabezpiecza interesu obywateli i publicznego.

– Obywateli powinni reprezentować prawnicy dobrze wyszkoleni i dający rękojmię należytego wykonywania zawodu. Część egzaminu sprawdzająca umiejętności praktyczne może zapobiec sytuacjom, w których w salach sądowych już wkrótce mogą pojawić się osoby niepotrafiące posługiwać się prawem. Umiejętności powinny być sprawdzone odpowiednim egzaminem – twierdzi Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA.

Jak zaznaczają członkowie Palestry, znajomość treści przepisów prawnych wśród aplikantów została już sprawdzona podczas egzaminu magisterskiego oraz wstępnego na aplikację. Tak więc kolejne weryfikowanie tej samej wiedzy nie pozwoli ocenić rzeczywistego poziomu zdających.

Wśród umiejętności, które powinny być sprawdzane obok znajomości prawa, adwokaci wymieniają: przesłuchiwanie świadków, rozumienie sytuacji prawnej klienta i zaproponowanie właściwych rozwiązań prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz przygotowywanie opinii prawnych.