Podchodzący do tegorocznego egzaminu radcowskiego muszą uzbroić się w cierpliwość. Większość izb ogłosi wyniki dopiero za miesiąc.

- Ministerstwo, które postulowało otwarcie zawodów prawniczych, przygotowało wyjątkowo trudny egzamin. Jeśli wielu z nas go nie zda, resort sprawiedliwości będzie obarczać winą samorząd, który źle nas przygotował do wykonywania zawodu. Samorząd z kolei winą obarczy ministerstwo. W ten sposób nikt nie będzie się poczuwał do odpowiedzialności– prorokuje Michał, jeden ze zdających.

Cywilne najtrudniejsze

Największe emocje wzbudził kazus z prawa cywilnego. Choć od egzaminu minął ponad tydzień, zdający wciąż nie są pewni, jak powinni go rozwiązać.
- To był kazus do siedzenia nad nim przez tydzień, czytania orzeczeń i analizowania. Wtedy każdy bez problemu by sobie z nim poradził. Kazusy egzaminacyjne powinny być układane przy uwzględnieniu czasu jaki jest na jego rozwiązanie – zaznacza aplikant.

- Mam za sobą kilka dużych wygranych spraw, w tym nawet kilka opisanych w prasie. I przy tym wszystkim, podejrzewam, że egzaminu nie zdam i to w zakresie kazusu z prawa cywilnego. Nie wiem też jak można dać takie zadanie na 6 godzin pisania – żali się Grzegorz Pacek, tegoroczny zdający.

Prawidłowe rozwiązanie kazusu zostało najprawdopodobniej oparte na najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego.

- Komisja wybierająca ten kazus wykazała się wyjątkową złośliwością, gdyż jeżeli ktoś z rynkiem deweloperskim nie ma na co dzień do czynienia, nie rozwiązałby tego zadania – podkreśla jedna ze zdających.

Potrzebna cierpliwość

Zdający egzaminy powinni uzbroić się w cierpliwość, bo na wyniki poczekają jeszcze ponad miesiąc.

- Terminy podania wyników egzaminów radcowskich są różne w poszczególnych izbach radców prawnych. Wszystko zależy od ilości zdających. Mogę powiedzieć, iż w „mojej” OIRP Katowice termin ten określono na 6 sierpnia – mówi Piotr Bober, wiceprezes Krajowej Rady radców Prawnych.

Oceny rozwiązania każdego z zadań z dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy z, jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych. Każdy z egzaminatorów wystawia ocenę cząstkową. Ostateczną ocenę stanowi średnia ocen cząstkowych.

40 komisji przeprowadzało tegoroczne egzaminy radcowskie i adwokackie