Kilkanaście osób kojarzonych z tzw. dobrą zmianą bierze udział w konkursie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wśród kandydatów są Maciej Nawacki oraz dwóch innych członków obecnej KRS.
Oprócz Macieja Nawackiego, sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, są to Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, oraz Zbigniew Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju.
Ponadto na liście kandydatów do NSA można znaleźć nazwiska osób bądź kojarzonych, bądź wprost związanych z obecną ekipą rządzącą. Do tej drugiej kategorii z całą pewnością można zliczyć np. Rafała Surę, członka Rady Polityki Pieniężnej, a także członka Trybunału Stanu w latach 2015–2016.