Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków wydał postanowienie, w którym zastosował przepis uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Zignorował jego rozstrzygnięcie z uwagi na udział sędziego dublera.
Pod koniec ubiegłego roku takie orzeczenie zapadło na gruncie art. 138 kodeksu wykroczeń, w ostatnim czasie znanego bardziej jako lex drukarz. Przepis ten przewidywał karę grzywny za pobieranie opłaty za usługę w wyższej wysokości niż obowiązująca, a także za odmowę wykonania zlecenia bez uzasadnionej przyczyny. Po tym jednak, jak sąd uznał winnym złamania tego przepisu przedsiębiorcę z Łodzi, który odmówił wykonania wydruku dla organizacji LGBT, norma ta została w części zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. W rezultacie 26 czerwca 2019 r. TK uznał, że karanie za odmowę świadczenia usług narusza wolność sumienia i religii usługodawcy. Orzeczenie o sygn. akt K 16/17 zapadło większością głosów, a w pięcioosobowym składzie zasiadał Mariusz Muszyński, który był nawet sędzią sprawozdawcą.

Sąd dostrzega, ale…