Sądy administracyjne otwierają podwoje, ale wstęp na rozprawy będzie możliwy na specjalnych warunkach. Strony i sędziowie spotkają się w jednej sali, a publiczność obejrzy transmisję w drugim pomieszczeniu.
Nowe zasady udziału w rozprawach wynikają z zarządzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych. Zarządzenie jest opublikowane na stronie NSA.
Pierwsze rozprawy w Naczelnym Sądzi Administracyjnym zostały wyznaczone na wtorek 23 czerwca br. Dzień wcześniej mają zapaść pierwsze po wznowieniu pracy sądów uchwały NSA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął pracę wcześniej. Pierwsze rozprawy odbyły się już w ubiegły piątek (29 maja br.).

Wejście do sądu

Z komunikatu prezesa NSA wynika, że wejście do sądów – zarówno do kasacyjnego, jak i do wojewódzkich – będzie możliwe po dezynfekcji rąk i pod warunkiem korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos. Trzeba też będzie poddać się badaniu temperatury ciała (przy użyciu termometru bezdotykowego). Osoby, u których stwierdzi się, że jest ona podwyższona (od 37,5 stopni C wzwyż), nie wejdą do budynku sądu. Tak samo osoby, które odmówią poddania się pomiarowi, dezynfekcji rąk, użycia rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub innych środków zakrywających nos i usta.
Wejście do sądu będzie możliwe nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy. W budynku trzeba będzie zachować dwumetrowy odstęp od innych osób.

Udział w rozprawach

W rozprawach będą mogły brać udział strony oraz ich pełnomocnicy, a także osoby, które złożą wniosek i uzyskają zgodę na udział w postępowaniu.
Sale rozpraw zostaną wyposażone w urządzenia techniczne zabezpieczające strony i innych uczestników postępowania przed zakażeniem. Chodzi o specjalne przegrody oraz nagłośnienie.
Co do zasady udział w rozprawie odbywać ma się w rękawiczkach i masce. Sąd może jednak nakazać jej zdjęcie w celu potwierdzenia tożsamości.

Także publiczność

Zasadniczo udział w rozprawach będzie mogła brać również publiczność. Jednak dla niej dostęp ma być limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł zostać wyłączony na podstawie zarządzenia prezesa sądu lub izby, przewodniczącego wydziału lub składu orzekającego.
Publiczność raczej nie będzie przebywała w sali, w której będzie się odbywać rozprawa. W każdym budynku sądu mają bowiem zostać wydzielone sale rozpraw przeznaczone dla składu orzekającego i uczestników postępowania oraz oddzielne pomieszczenia lub wydzielone strefy dla publiczności, w których zostaną umieszczone monitory i głośniki umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku z sali rozpraw.
Zgodnie z informacjami przekazanymi DGP przez Wydział Informacji Sądowej NSA w sądzie tym przygotowano już specjalne miejsce dla publiczności w holu głównym, gdzie będzie możliwy podgląd relacji z rozpraw.
Na specjalnych zasadach, a więc przy zachowaniu środków ostrożności, będą działać: czytelnia akt, biblioteka, a niewykluczone, że nawet sądowa stołówka.
Szczególne zasady higieny będą dotyczyć też korespondencji przesyłanej pomiędzy instancjami sądów. Korespondencja ta ma być poddawana dezynfekcji i kwarantannie.