Kancelarie adwokackie już odczuwają skutki pandemii. Aby nie obciążać dodatkowo swych członków, wiele izb okręgowych zawiesiło obowiązek płacenia składek.
Z kolei Naczelna Rada Adwokacka w zeszłym tygodniu podjęła decyzję o tym, by nie pobierać od izb odpisu za okres marzec–maj. Przyjęto też nowe zasady udzielania wsparcia finansowego.
– Zaktualizowaliśmy regulamin, wprowadzając regulacje, które umożliwiają udzielanie izbom adwokackim niskooprocentowanych pożyczek, na pokrycie dodatkowych wydatków spowodowanych niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami związanymi ze stanem epidemii – mówi Rafał Dębowski, sekretarz NRA.
Podkreśla przy tym, że na wsparcie mogą liczyć tylko te izby, które popadną w problemy finansowe bez swojej winy, mimo racjonalnego gospodarowania środkami. Oceniać będzie to prezydium NRA na podstawie uzasadnienia wniosku o pożyczkę.
– Umówiliśmy się na posiedzeniu plenarnym, że izby, które popadną w kłopoty finansowe na skutek nierozważnych decyzji, np. bezzasadnie zawieszających lub zwalniających z obowiązku opłaty składek, nie dostaną pożyczki. Mamy narzędzia kontrolne, m.in. wizytacje, możemy więc sprawdzać, czy dana izba racjonalnie gospodaruje swoim majątkiem – wskazuje mec. Dębowski.