Nasza czytelniczka wróciła niedawno z Londynu, by pozałatwiać sprawy spadkowe po ojcu. Jeden z lubelskich notariuszy odmówił jej wykonania usługi, gdy dowiedział się, że przyjechała z Anglii.
Tymczasem z najnowszej opinii Polskiego Instytutu Notarialnego wynika, że prawa do dokonywania czynności notarialnych nie może być pozbawiona nie tylko osoba, co do której istnieje ryzyko, że jest nosicielem wirusa, ale nawet ta zakażona koronawirusem.
– Jest to jednak możliwe jedynie po odpowiednim zabezpieczeniu notariusza oraz jego współpracowników, pozwalającym zminimalizować prawdopodobieństwo zakażenia. Dlatego konieczne jest poinformowanie rejenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o potrzebie dokonania czynności notarialnej – czytamy w opinii.