Wydane przez ministra zdrowia rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii, a zwłaszcza jego ostatnia nowelizacja (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) wywołały wątpliwości części rejentów zastanawiających się, czy w świetle ustanowionych ograniczeń mogą świadczyć usługi.
Często bowiem czynność notarialna ma więcej niż jedną stronę, co powoduje, że licząc razem z dokonującym ją notariuszem, przekroczenie limitu dwóch osób wskazanego w rozporządzeniu.
Krajowa Rada Notarialna w odpowiedzi na liczne pytania członków samorządu wydała w ubiegłym tygodniu kolejne stanowisko. Zwróciła w nim uwagę, że rozporządzenie określa wyjątki od zakazu organizowania zgromadzeń, stanowiąc, że nie stosuje się ich „do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej”. A zatem zakazy te nie dotyczą czynności notarialnych.
Reklama
W dokumencie podkreślono ponadto, że obowiązujące przepisy ani żadne decyzje organów administracji publicznej nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych. Jednak z uwagi na stan epidemii za w pełni uzasadnione uważa się przyjmowanie wszelkich płatności dokonywanych w kancelariach notarialnych (również podatków oraz opłat sądowych) w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu kart płatniczych.