Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania złożonego w przetargu na budowę platformy e-Zamówienia, a Urząd Zamówień Publicznych otrzymał zgodę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na ten cel. W najbliższym czasie powinien więc zostać zawarty kontrakt, który ma ułatwić elektronizację zamówień publicznych
Dzisiaj tylko najdroższe zamówienia są udzielane w internecie. Z początkiem 2021 r. elektronizacja obejmie jednak wszystkie postępowania. Do tego czasu miała zostać uruchomiona platforma e-Zamówienia czyli darmowe narzędzie do prowadzenia e-przetargów i składania w nich ofert. Przetarg na jej budowę przeciąga się jednak. Wybraną w listopadzie 2019 r. ofertę konsorcjum European Dynamics nakazała odrzucić Krajowa Izba Odwoławcza. W połowie lutego 2020 r. Urząd Zamówień Publicznych wybrał kolejną ofertę - Pentacomp Systemy Informatyczne. Zostało to jednak zakwestionowane przez spółkę Portal PZP.
We wtorek KIO wydała wyrok w tej sprawie.
– Izba odrzuciła odwołanie wykonawcy Portal PZP w zakresie dwóch zarzutów, uznając je za spóźnione, w pozostałym zakresie zaś oddaliła. Odwołujący nie wykazał, by spółka Pentacomp Systemy Informatyczne nie spełniała warunków udziału w postępowaniu. W ocenie Izby zamawiający nie dokonał też wyboru z naruszeniem kryteriów oceny ofert – relacjonuje Katarzyna Prowadzisz, rzecznik prasowy KIO.
Jednym z głównych zarzutów był brak wymaganego doświadczenia.
– Odwołująca się firma nie dowiodła w żaden sposób, by nasz klient powoływał się na prace, których w rzeczywistości nie wykonał. Dla przykładu – stawiano zarzut, że system e-recepta, w tworzeniu którego uczestniczył, nie był wdrożony przez wykonawcę, choć przecież wszyscy wiemy, że działa i to za jego pośrednictwem wystawiane są recepty – mówi Piotr Trębicki, radca prawny z kancelarii Czublun Trębicki reprezentującej Pentacomp Systemy Informatyczne.
Choć Portal PZP ma prawo zaskarżyć wyrok do sądu, to nie wstrzymuje to możliwości zawarcia umowy.
– Z satysfakcją przyjęliśmy rozstrzygnięcie KIO. Dzięki wyrokowi, mamy zielone światło, aby kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy na budowę platformy e-Zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Koncentrujemy się teraz na dalszych krokach – komentuje Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP.
W środę zapadło też inne ważne rozstrzygnięcie. Instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na zwiększeniu puli środków przeznaczonych na finansowanie kontraktu. To o tyle istotne, że budowa platformy będzie współfinansowana z funduszy europejskich, tymczasem Pentacomp Systemy Informatyczne zaproponował cenę o 6,5 mln zł wyższą od przyjętego budżetu.
Wygląda na to, że nic nie stoi już na przeszkodzie do zawarcia kontraktu. Czy oznacza to, że platforma e-Zamówienia zostanie oddana przez końcem roku? UZP wciąż zakłada, że jest to możliwe. Zostało już jednak mniej niż 10 miesięcy, a to sporo krócej niż przewidywał pierwotny harmonogram. Rozwiązaniem alternatywnym ma być miniPortal.

orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 marca 2020 r., sygn. akt KIO 377/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia