Elektroniczne zaświadczenia z KRK czy ZUS muszą mieć właściwą formę. Nie wystarczy przesłanie pliku PDF, co nagminnie robią firmy startujące w internetowych przetargach
Już drugi rok zamówienia powyżej progów unijnych udzielane są w internecie. Cała komunikacja jest prowadzona w formie elektronicznej, dokumenty nie mogą już być składane na piśmie. Dotyczy to również zaświadczeń obligatoryjnie wymaganych od firm chcących wziąć udział w przetargu. Chodzi głównie o potwierdzenie niekaralności za określone przestępstwa, brak zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz podatków.
– Każdy z tych dokumentów można wygenerować elektronicznie w formie plików. Problem w tym, że wykonawcy nie wiedzą, co powinni przesłać. Nagminnie popełnianym błędem jest dołączanie do oferty pliku PDF, który jest opatrywany podpisem elektronicznym przedsiębiorcy, a nie instytucji wystawiającej zaświadczenie – mówi Artur Wawryło, ekspert prowadzący Kancelarię Zamówień Publicznych.