Sąd Okręgowy w Łodzi zaczął wzywać niektórych pełnomocników do zajęcia stanowiska w sprawie uchwały połączonych trzech izb SN. Powód? W składzie orzekającym zasiada sędzia wybrany przez obecną KRS.
O działaniach łódzkiego sądu informowaliśmy już w piątek w wydaniu internetowym. W przesyłanych zobowiązaniach przytoczony jest fragment uchwały SN z 23 stycznia 2020 r. (patrz: grafika), ze wskazaniem, że dotyczy on sędziego referenta rozpoznającego sprawę. Dlatego też sąd wzywa pełnomocnika do ustosunkowania się w terminie 14 dni do uchwały we wspomnianym zakresie.
Czy to odosobniona inicjatywa jednej jednostki? W tej chwili trudno powiedzieć. Tomasz Durlej, jeden z rzeczników prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach, przyznaje, że nie słyszał o tego typu praktyce – zarówno w swoim, jak i w innych sądach. Podobną odpowiedź uzyskaliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie.