Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w ustawie – Prawo o prokuraturze.
Nowelizacja ma uregulować tryb zarządzania depozytami uzyskanymi w związku z postępowaniami, w szczególności pochodzącymi z zabezpieczeń i poręczeń majątkowych.
Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają tych kwestii kompleksowo, prowadząc do niejednolitego sposobu działania w poszczególnych jednostkach. Projekt zakłada, że wszystkie konta sum depozytowych będą utworzone przez ministra finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przewiduje też rozwiązania określające waluty, w których prowadzone będą konta. Przepisy przejściowe doprecyzują, jak postępować z już zgromadzonymi sumami.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów