statystyki

Hałas lotniczy przed sądem

autor: Dr Hab. Prof. Uś Magdalena Habdas07.02.2020, 18:00
lotnisko; samolot; hałas

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 129 p.o.ś., dotyczy wyłącznie szkód wynikających z wprowadzenia normatywnych ograniczeń (zakazy lub nakazy) w sposobie korzystania z nieruchomości.źródło: ShutterStock

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 129 p.o.ś., dotyczy wyłącznie szkód wynikających z wprowadzenia normatywnych ograniczeń (zakazy lub nakazy) w sposobie korzystania z nieruchomości.

O dszkodowania dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania (OOU) przysługują, zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z 2001 r. (p.o.ś.), jeżeli wprowadzono ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. Przepis ten, na który powołują się właściciele nieruchomości, żądając odszkodowań, nie dotyczy hałasu ani faktu uchwalenia OOU. Dotyczy on ograniczeń, które mogą być wprowadzone poprzez ustanawianie OOU, a także innych obszarów specjalnych (art. 130 i 136a p.o.ś.). Sformułowanie „ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości” oznacza formalne, prawne ograniczenia w sposobie zagospodarowania lub użytkowania nieruchomości i ustawodawca wykorzystuje je przy interwencjach o charakterze planistycznym (zob. np. art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.), a takim rodzajem interwencji jest właśnie ustanowienie OOU wprowadzające zasady przeznaczania i użytkowania terenu wokół lotniska oraz wymogi techniczne dla budynków. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 129 p.o.ś., dotyczy zatem wyłącznie szkód wynikających z wprowadzenia normatywnych ograniczeń (zakazy lub nakazy) w sposobie korzystania z konkretnej nieruchomości.

Za błędną należy uznać przeważającą obecnie w orzecznictwie sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego (np. w sprawach o sygn. akt SN I CSK 440/15; SN II CSK 306/17; SN II CSK 151/16) interpretację, iż w art. 129 p.o.ś. przewidziano obowiązek odszkodowania za hałas, zwiększony dyskomfort korzystania z nieruchomości, fakt utworzenia obszaru i mającą z niego wynikać „stygmatyzację” nieruchomości czy też za wyłączenie roszczenia negatoryjnego wynikającego z immisji i zawężenie granic prawa własności. Ustawodawca nie przewiduje obowiązku odszkodowawczego za to, że na skutek legalnych zmian w otoczeniu zmniejsza się komfort korzystania z nieruchomości powodując (teoretycznie) zmniejszenie ich wartości. Warto wskazać, że mieszkańcy stref śródmiejskich, w których ze względu na zwartą zabudowę i ruch samochodowy/szynowy (w tym autobusów i tramwajów) przekroczone są normy hałasowe (co obrazują mapy akustyczne), nie mogą domagać się z tego tytułu odszkodowań, nawet jeżeli wartość ich nieruchomości spada. Ustawodawca rekompensuje tylko bezpośrednie skutki swojej ingerencji przybierającej postać normatywnych zakazów lub nakazów. Wprowadza je po to, aby chronić zdrowie ludzkie poprzez prawidłowe ukształtowanie sposobu zagospodarowania terenów wokół lotniska oraz nakazanie budowy obiektów według norm zapewniających właściwą izolacyjność akustyczną budynków. Paradoksalnie, odszkodowania za utratę wartości nieruchomości na podstawie art. 129 ust. 2 p.o.ś. są zasądzane, nawet jeżeli w OOU nie wprowadzono żadnych ograniczeń co do sposobu korzystania z określonej nieruchomości. Jest to w sposób oczywisty sprzeczne z treścią tego przepisu i zasadami wykładani prawa, w tym przede wszystkim językowej i systemowej.


Pozostało 51% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane