Opłata za uzasadnienie miała być bezbolesna dla stron, które się odwołują, bo jest zaliczana na poczet kosztów apelacji. Tylko że 100 zł płacić trzeba nawet wtedy, gdy środek zaskarżenia jest darmowy.
Choć opłata za uzasadnienie od lat obowiązuje w postępowaniach administracyjnych, wprowadzenie jej do procedury cywilnej wywołało duże kontrowersje. Tym bardziej że zgodnie z art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.) podlegają jej wnioski nie tylko od orzeczeń kończących postępowanie (np. uzasadnienia wyroku), lecz także od orzeczeń wpadkowych. Innymi słowy, występując z wnioskiem o uzasadnienie każdego wyroku, postanowienia czy zarządzenia, trzeba zapłacić 100 zł.

Cel zmiany sobie...