Po trzech kadencjach w fotelu prezesa samorządu komorników Rafał Fronczek zrezygnował się z ubiegania się o pełnienie tej funkcji po raz czwarty. Wczoraj jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes dr Rafał Łyszczek, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej.
ikona lupy />
dr Rafał Łyszczek, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej fot. Materiały prasowe / DGP
– Doktor Rafał Łyszczek przez wiele lat kierował Radą Izby Komorniczej w Katowicach, która jest największą izbą komorniczą w Polsce. Jest człowiekiem stosunkowo młodym, obecnie ma 45 lat, a jednocześnie ma długoletnie doświadczenie samorządowe – mówi o swoim następcy Rafał Fronczek.
Nowy prezes KRK jest doktorem nauk prawnych, ma na koncie wiele publikacji. W ramach podziału zadań nadzorował funkcjonowanie komorniczego Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego. Organizował lub uczestniczył w organizacji wielu konferencji, paneli dyskusyjnych, wykładów. Sam również wielokrotnie był prelegentem. Od 2008 r. członek zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przygotowuje pytania na egzamin konkursowy oraz komorniczy. We władzach KRK zasiada od 2009 r.
To pierwszy prezes KRK wybrany według zmienionych zasad wprowadzonych na początku 2019 r. nową ustawą o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.). Dotychczas na czele samorządu komorniczego stała osoba wybrana przez walne zgromadzeni ogółu komorników. Teraz wybór prezesa obywa się w sposób pośredni – głosami członków rad poszczególnych izb.
Członków KRK wybierają walne zgromadzenia izb komorniczych, po czterech z każdej izby, przy czym jednego z nich wybiera się spośród asesorów. Są oni powoływani na okres 3 lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia funkcji.